За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-4540-/1/-18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Съобщение за план/програма:  Проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.

Галерия