За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г.

  • 06 Ноември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на газови инсталации – монтаж на резервоар V=54м3 и газови инсталации на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) пропан бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.1812 по КК и КР гр. Русе, кв. Средна кула, възложител „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“АД.

Галерия