За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изготвил № АО-5716-1/28.11.2023 г.

  • 28 Ноември 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране“, с местоположение: ПИ с идентификатор66425.514.460 по КК и КР на град Силистра, ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД

Галерия