За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5745-1/24.11.2023 г.

  • 24 Ноември 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на промишлени отпадъчни води от производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД в ПИ с идентификатор 6427.3.732 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител: Оргахим Резинс АД

Галерия