За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проект на Решение за ИП с възложител „Скални материали“ АД

  • 01 Август 2022 |

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ за ИП: “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”, с възложител „Скални материали“ АД

Галерия