За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС на ИП "Изграждане на производствена база на предприятие "Ватия Кварц" АД с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 град Сеново"

  • 05 Февруари 2024 |

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Ватия Кварц” АД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: “Изграждане на производствена база на предприятие "Ватия Кварц" АД с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 град Сеново”

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 07 март (четвъртък) 2024 г. в община Ветово, кметство град Глоджево и кметство град Сеново.

 

Галерия