За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024. г.

  • 23 Януари 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел напояване на 300 дка трайни насаждения – бадеми” с възложител „Ариес-14ˮ ООД

Галерия