За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г.

  • 21 Февруари 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610)ˮ, с възложител „Фрутиспераˮ ООД

Галерия