За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г.

  • 04 Октомври 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г. и допълнителна информация с вх. № АО-5003-(4)/30.11.2023 г за инвестиционно предложение „Почистване на имоти от дървесна и храстовидна растителност”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 02467.54.1, 02467.63.3 и 02467.205.12 по КККР на с. Балкански, 18589.7.277 по КККР на с. Гецово, 56890.62.106 по КККР на с. Побит камък, 80724.23.6 по КККР на с. Черковна, 24829.33.389 по КККР на с. Дянково и 87624.6.56 по КККР на с. Ясеновец, общ. Разград и 38830.138.3 и 38830.138.8 по КККР на с. Костанденец и 77308.272.17 и 77308.310.8 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, възложители: „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД, „С.И.Г.” ООД и  „СТАВЕН” АД.

Галерия