За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-383-(1)/14.02.2024 г.

  • 14 Февруари 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Производство, съхранение, продажба и собствено потребление на зелен водород с капацитет от 10 до 50 кг/час”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.107.38 по КККР на гр. Русе

Галерия