За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-578-(1)/14.02.2024 г.

  • 14 Февруари 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610 по КККР на гр. Кубрат)”

Галерия