За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-705-(2)/14.02.2024 г.

  • 14 Февруари 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Галерия