За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Ариес-14” ООД.

  • 28 Февруари 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-440-(6)/26.02.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предложение за „Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за нуждите на напояване, намиращ се в ПИ 44495.1.464 по КККР на с. Любен, общ. Ситово, обл. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатори 44495.1.464, 44495.1.463, 44495.1.248, 44495.1.250 и 44495.1.63 по КККР на с. Любен, общ. Ситово

Възложител „Ариес-14” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46737

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Галерия