За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1595-(3)-29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор  39205.90.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, общ. Иваново

Галерия