За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-1292/07.03.2024 г

  • 07 Март 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1292/07.03.2024 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“)“, разположено в Индустриална зона на град Силистра, възложител „Месокомбинат Добруджа“ АД.

Галерия