За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-2126/08.04.2024 г

  • 10 Април 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2126/08.04.2024 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на стадион”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7260 по КККР на гр. Разград и възложител „Професионален Футболен Клуб Лудогорец 1945” АД

Галерия