За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-2352/19.04.2024 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2352-2/08.05.2024 г.

  • 08 Май 2024 |

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че са  внесени уведомление с Вх. № АО-2352/19.04.2024 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2352-2/08.05.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за разширение на Работен център „Капсули и таблети“ – Участък 1, засягащо сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 по КК и КР на гр. Разград.

Възложител –  „БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД“ АД.

Галерия