За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-2775/20.05.2024 г.

  • 20 Май 2024 |

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2775/20.05.2024 г. за инвестиционно предложение за „Електрическа централа с инсталиране на газови ко-генератори за производство на електроенергия и ORC модули за производство на електрическа енергия от остатъчна топлина – по цикъл на Ранкин с обща инсталирана мощност до 10 MW, компресорна станция за зареждане с природен газ в бутилкови батерии на товарни автомобилни платформи, БКТП и кабелни линии в поземлен имот с идентификатор 40422.504.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубратˮ и  възложител „ЛАКТОТИМˮ ЕООД

Галерия