За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3975 от 28.07.2015 г.

Съобщение за уведомление за изменение  на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване ПУП-ИПРЗ на УПИ  I-759, кв. 64 по ругулационния план на село Малко Йонково, община Исперих

Оценете
(0 гласа)
нагоре

България в Юнеско

Галерия