За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 4385/13.08.2013 г.

  • 12 Август 2013 |

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ, с цел отреждането му за производствени и складови дейности и създаване на устройствена основа за изграждане на контролно-пропусквателен пункт, битова сграда, експлоатационен център с гараж и офис, паркинг за товарни автомобили

Галерия