За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2550/01.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2550/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 043125 в землището на с. Кошарна, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2549/01.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2549/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 011110 в землището на с. Табачка, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2539/31.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2539/31.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ за УПИ IV, кв. 51 по плана на село Ясеновец, община Разград, с цел образуване на нови: УПИ V и УПИ VI за смесено предназначение”

Писмо до възложителя с изх. № 2531/31.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2531/.31.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN 4504 (SILISTRA TV TOWER)” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.24.23 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2529/31.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2529/31.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за довеждаща инфраструктура /газопроводно и водопроводно отклонения, трансформаторен пост и кабелно електрическо захранване 20 kV/ към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по КК на град Русе и монтаж на пълначна станция за транспортируеми съоръжения за природен газ”

Писмо до възложителя с изх. № 2528/30.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2528/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 24150.53.14 по КК и КР на с. Духовец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2527/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2527/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 24150.53.15 по КК и КР на с. Духовец, общ. Исперих

Галерия