За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1190/29.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1190/29.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за калифорнийски червеи” с местоположение УПИ XVI-150, кв. 6 по плана на гр. Бяла 

Писмо до възложителя с изх. № 1189/29.04.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1189/29.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващ механичен кантар в кантар за електронно измерване” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.5 по КК на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1188/29.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1188/29.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за сглобяване на PVC- профили, кафе-аператив, магазин и два броя гаражи” с местоположение УПИ V-147, УПИ VI-147, кв. 9 по плана на с. Поройно, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1186/29.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1186/29.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на част от водопроводна мрежа в село Щръклево, община Иваново” с местоположение регулационните граници на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. № 1178/28.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1178/28.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ на поземлен имот  с идентификатор 61710.612.5339 по КК и КР на гр. Разград, с цел отреждането му за "жилищни нужди" и изграждане на две жилищни сгради” 

Писмо до възложителя с изх. № 1177/28.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1177/28.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и промяна предназначението на автомивка за разширение на магазин и кафе-бар в съществуваща сграда на бензиностанция” с местоположение УПИ I-2416, кв. 862 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1176/28.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1176/28.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПР за УПИ XVII-154 по имотни граници в кв. 159, кв. Средна кула, гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1175/28.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1175/28.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на кабелно трасе средно напрежение 20 kV, чрез изграждане на нова тръбна кабелна мрежа с дължина 685 м, от ОТ 10060 до ОТ 10075 на бул. "Тутракан", гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1174/28.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1174/28.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж и покрит проход” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.4108 по КК на гр. Силистра

Галерия