За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1944/20.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1944/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство с промяна на предназначението, пристройка и надстройка на съществуваща сграда в хотел, ресторант, спа център, басейн и паркинг” с местоположение УПИ I, кв. 40 по плана на село Кошов, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1943/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1943/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки в заведение за бърза закуска” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.538 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1942/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1942/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция” с местоположение имот с № 279094 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1941/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1941/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за преработка на пластмаса” с местоположение УПИ I-897, кв. 30 по плана на село Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1940/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1940/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на масивен гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8872 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1939/20.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1939/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ VI-111, кв. 18 по плана на село Пиргово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1938/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1938/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за презареждане и рециклиране на тонер касети” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.36 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1937/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1937/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощни градини с насаждения от черупкови видове (орех, бадем, лешник) на обща площ 294.484 дка” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.69.669, 61710.69.644 и 61710.69.665 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1936/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1936/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в смесен магазин” с местоположение УПИ IX, кв. 36 по плана на село Синя вода, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1935/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1935/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на склад за метални изделия” с местоположение УПИ VI-199, 200 по плана на град Русе

Галерия