За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от сервиз за автомобилни гуми в автодиагностичен център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.393 кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2376/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2376/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от боровинки” с местоположение имот 162006 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2375/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2375/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от боровинки” с местоположение имот 159013 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2374/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2374/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от боровинки” с местоположение имот 153028 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2373/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2373/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и преустройство на офис и магазин за авточасти в диагностичен пункт (без смяна на масла) и магазин за авточасти” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.455 кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2372/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2372/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 056001 и 056002 в землището на с. Поройно, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2370/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2370/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 03472.111.9 кадастралната карта на с. Белица, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2338/17.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2338/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на диагностичен пункт” с местоположение поземлен имот 105 в землището на с. Черковна, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2337/17.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2337/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна пристройка към къща” с местоположение УПИ VIII, кв. 52 по плана на с. Ситово

Галерия