За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Становища по ЕО

Становище по ЕО № РУ 4 – 5 / 2017 г.

Становище по ЕО № РУ 4 – 5 / 2017 г.. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Бяла.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.10.2017 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 3 – 4 / 2017 г.

Становище по ЕО № РУ 3 – 4 / 2017 г.. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Самуил.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2017 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Становище по ЕО № РУ 2 – 4 / 2017 г.

Становище по ЕО № РУ 2 – 4 / 2017 г. . за съгласуване на Общ устройствен план на Община Главиница.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2017 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2017 г.

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2017 г.. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Кайнарджа.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.01.2017 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 5 – 9 / 2016 г.

Становище по ЕО № РУ 5 – 9 / 2016 г. . за съгласуване на Общ устройствен план на Община Кубрат.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2016 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 6 – 9 / 2016 г.

Становище по ЕО № РУ 6 – 9 / 2016 г. . за съгласуване на Общия устройствен план на Община Алфатар.

 Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2016 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 4 – 7 / 2016 г.

Становище по ЕО № РУ 4 – 7 / 2016 г.. за съгласуване на Общия устройствен план на Община Сливо поле.

 Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.11.2016 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 3 – 6 / 2016 г.

Становище по ЕО № РУ 3 – 6 / 2016 г. . за съгласуване на Общия устройствен план на Община Борово.

 Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.10.2016 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 2 – 3 / 2016 г.

Становище по ЕО № РУ 2 – 3 / 2016 г. . за съгласуване на Общия устройствен план на Община Иваново.

 Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.08.2016 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия