За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на част от покрив на учебен корпус Б-2", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.31 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Многофамилна жилищна сграда с обществено обслужващ първи етаж и апартхотел", с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1189 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Изходящ № АО-1787-(1)/01.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 56890.15.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Побит камък, общ. Разград ˮ

Изходящ № АО-1719-(1)/01.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 24829.28.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разградˮ

Акт за нарушение ще бъде съставен на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха покана за съставяне на акт на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД за нарушение на условие в комплексното разрешително и допуснато разпространение на миризми извън производствената площадка. Административнонаказателната процедура е предприета във връзка с постъпилите множество сигнали за миризма на бакелит от кварталите „Възраждане“ и централните части на Русе,  след 20.00 часа на 9 април.

Решение № РУ-7-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.7.155 и 18589.7.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Възложител – К. Пенчев

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46807

Решение № РУ-8-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземна кабелна линия 33 kV от поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 до поземлен имот с идентификатор 20184.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили.

Възложител – „ХЕЛИУС АКТИВ“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46881

07.04.2024 г. Нова изложба с комикси във фоайето на РИОСВ-Русе за Международния ден на бобрите

От 7 април 2024 г. във фоайето на екоинспекцията е подредена нова изложба с отличени комикси в конкурса на РИОСВ-Русе „Един ден и една нощ от живота на бобъра...“, проведен по повод Световния ден на влажните зони. Това е поредна инициатива, чрез която инспекцията отдава значение на вид, който се е смятал за изчезнал в далечното минало,  в периода 1750-1850 г.

Новата изложба се посвещава на Международния ден на бобрите 7 април, на чието първо честване РИОСВ-Русе бе домакин през 2023 г.

Международният ден на бобрите се отбелязва от 2009 г. по инициатива на организацията Beavers Wetlands & Wildlife. 7 април е рожденият ден на Дороти Ричардс (1894 -1985), която проучва обстойно тези животни в продължение на 50 години. Целта е да се разпространи значението на съвместното съществуване с този вид за здравословна околна среда. В началото на 19 век в Европа са останали едва 1200 бобъра в 8 изолирани популации, които с разумната намеса на човека през 2020 година са достигнали 1200 000 индивида.

20240326 154253 20240326 04 2024 bobur
20240326 154210 DSC 5869 20240326 154334

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-2126/08.04.2024 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2126/08.04.2024 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на стадион”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7260 по КККР на гр. Разград и възложител „Професионален Футболен Клуб Лудогорец 1945” АД

Съобщение по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС за предстоящи обществени обсъждания на Доклад по ОВОС за ИП, с възложител „Каолин” ЕАД.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Каолин” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали”, с местоположение гр. Дулово, обл. Силистра.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 16 май 2024 г. (четвъртък), както следва:

  • От 9:30 часа в с. Раздел, общ. Дулово, в сградата на кметството, ул. „Първа” № 9;
  • От 11:30 часа в с. Черник, общ. Дулово, в сградата на кметството, ул. „Люлин” № 2;
  • От 13:30 часа в гр. Дулово, в сградата на общината, ул. „Васил Левски” № 18, заседателна зала.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден, както следва:

  • с. Раздел: в рамките на работното време на кметството - с. Раздел, ул. „Първа” № 9, при кмета;
  • с. Черник: в рамките на работното време на кметството - с. Черник, ул. „Люлин” № 2, при кмета;
  • гр. Дулово: в рамките на работното време на община Дулово - гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, при кмета;
  • РИОСВ-Русе: в рамките на работното време на инспекцията - гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Дирекция „Превантивна дейност“;
  • гр. Сеново: от 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя, ул. „Дъбрава” № 8, ет. 2, деловодство.

Неограничен свободен достъп до доклада по ОВОС и неговите приложения е осигурен чрез:

  • Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29306
  • Официален интернет сайт на възложителя на адрес: kaolin.bg

Писмени становища могат да се депозират във всяко едно от местата за обществен достъп, посочени по-горе, на срещите за обществено обсъждане и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на таблата за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, кметство Раздел, кметство Черник и община Дулово, за което са съставени протоколи. Възложителят е публикувал обяви за срещите за обществено обсъждане в местни вестници, електронна новинарска медия и на официалния си сайт.

Галерия