За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на триетажна сграда - I етаж - обществено обслужване ( 4 бр. магазини), II и III етажи - жилищни” с местоположение УПИ XIII-414, кв. 47 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2290/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2290/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин № 3 в изнесена манипулационна извън основната сграда на лабораторията” с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4300.1.92 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2289/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2289/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в склад и офисна част” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.178.31 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2288/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2288/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на силозно стопанство с капацитет до 16 500 т. И склад за зърно” с местоположение имот с № 080005 в землището на гр. Сеново, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2287/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2287/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки в игрална зала за организиране на хазартни игри с игрални автомати и кафе-бар” с местоположение УПИ II, кв. 81 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Технически проект за рекултивация на общинско депо - Цар Калоян” с местоположение имот с номер 080001 в землището на гр. Цар Калоян

Галерия