За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2126/03.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2126/03.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайно насаждение - лешникова и орехова градина” с местоположение имот №000153 в землището на село Пет кладенци, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № АО 3553/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 3553/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014г.” с местоположение землищата на с. Стефан Караджа, с. Осен, с. Подлес, с. Райнино, с. Острово, с. Малък Поровец, с. Старо селище, с. Дянково, с. Черковна

Писмо до възложителя с изх. № 2099/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2099/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.119 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2098/02.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2098/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда за магазин за промишлени стоки и тенекеджийски услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3432 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2097/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2097/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.664 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2096/02.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2096/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на покрив и изграждане на лятна кухня” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.150 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2095/02.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2095/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужващ партер - пункт за технически прегледи” с местоположение УПИ V-4551, кв. 413 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2094/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2094/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на кабелна линия 20 kV между ТП "Васил Левски" и ТП "Марин Дринов” с местоположение ул. Марин Дринов, ул. Неофит Рилски и ул. 6-ти септември на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2093/02.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2093/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за селскостопански инвентар” с местоположение имот № 138010 в землището на село Яребица, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2092/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2092/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Построяване на параклис” с местоположение УПИ І, кв. 28 по плана на село Подлес, общ. Главиница

Галерия