За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2097/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2097/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.664 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2096/02.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2096/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на покрив и изграждане на лятна кухня” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.150 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2095/02.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2095/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужващ партер - пункт за технически прегледи” с местоположение УПИ V-4551, кв. 413 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2094/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2094/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на кабелна линия 20 kV между ТП "Васил Левски" и ТП "Марин Дринов” с местоположение ул. Марин Дринов, ул. Неофит Рилски и ул. 6-ти септември на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2093/02.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2093/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за селскостопански инвентар” с местоположение имот № 138010 в землището на село Яребица, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2092/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2092/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Построяване на параклис” с местоположение УПИ І, кв. 28 по плана на село Подлес, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2091/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2091/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация, реконструкция и модернизация на църква "Свето Успение Богородично"” с местоположение планоснимачен №306 в кв. 39, парцел І, с. Прелез, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2090/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2090/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Кайнарджа” с местоположение ул. Борис Христов – с. Кайнарджа и ул. Втора – с. Голеш, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2089/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2089/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сини сливи” с местоположение имот № 324015 в землището на село Сеслав, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2088/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2088/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сини сливи” с местоположение имот № 310001 в землището на село Божурово, община Кубрат

Галерия