За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители

Галерия