За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сигнали за миризми към оператори с комплексни разрешителни

Контактна форма на „ЕКОГАЛВАНИК“ ЕООД
 

Нанасяне на галванични покрития върху детайли в гр. Русе, бул. „Тутракан” №100

Контактна форма на „ЕКОН-91“ ООД
 

Производство на смоли и бои в гр. Русе, ул. „Кап. Р. Николов“ №11

Контактна форма на „ЛУБРИКА“ ООД

Преработка на отработени масла в гр. Русе, бул. „България“ № 125а

Контактна форма на БАЛКАНЦИНК” АД
Горещо поцинковане на детайли в гр. Русе, ИПЗ, ул. „Свети Спиридон“ №3

Контактна форма на „ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 

Производство на биодизел и глицерин в гр. Русе бул. „Тутракан“ №100

Контактна форма на ОБЩИНА РУСЕ

Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци в гр. Русе. мес. Под Ормана

Контактна форма на „РУСЕ КЕМИКЪЛС“ АД
Производство на фталов и малеинов алдехид в гр. Русе бул. „България“ №133

Контактна форма на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД
  
Производство на електроенергия, пара и топла вода в гр. Русе, ул. „Тец Изток“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Контактна форма на „ТРУД“ АД
Производство на керамични продукти

Контактна форма на „КЕРОС БЪЛГАРИЯ“
Производство на керамични продукти

Контактна форма на Оргахим Резинс АД

Производство на смоли и бои в гр. Русе, бул. „Трети март“ №21

Контактна форма на Оргахим АД
Производство на бои в гр. Русе, бул. „Трети март“ №21

Контактна форма на "Линамар Лайт Металс Русе ЕООД
Производство на алуминиеви автомобилни детайли и части в ИПЗ

 

*Информацията ще се допълва и актуализира при необходимост.

Галерия