За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Жалби

През месец през март 2024 г. в РИОСВ-Русе  са   постъпили две  писмени жалби

  • Постъпила е писмена жалба за изсечена декоративна растителност в зелените площи на междублокови пространства в гр. Русе. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ-Русе и е препратена по компетентност.
  • Постъпила е писмена жалба за замърсяване и непочистени терени след извършване на строително-ремонтни дейности в гр. Русе. Жалбата е препратена по компетентност към Община Русе.

През месец февруари 2024 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба.

  • Постъпила е  една писмена жалба на територията на Община Русе относно замърсяване на въздуха в града. Същата е основателна по отношение за усещане на краткотрайна миризма, но не са установени превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух.

През месец януари 2024 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали  писмени жалби.


 Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. - 2023 г. 

Галерия