За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Поддържани резервати

Поддържан резерват „Сребърна”

Поддържан резерват „Сребърна”

Местоположение: село Сребърна, село Ветрен, село Айдемир, община Силистра, област Силистра

Площ: 8920.519 дка,  изключителна държавна собственост.

Заповед за обявяване: Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти № ЗП/2-11931 от 20.09.1948 г., Заповед № 581 от 28.06.1993 г. за възстановяване на резервата в границите, съгласно Постановление № ЗП/2-11.931 и разширяване на площта му, Заповед № РД 367 от 15.10.1999 г. на Министъра на околната среда и вадите за прекатегоризиране в поддържан резерват. Заповед № РД-958 от 11.12.2001 г. за утвърждаване на План за управление. Заповед № РД – 1135/07.11.2005 г. на Министъра на околната среда и водите за актуализиране площта на ПР “Сребърна” вследствие на по-точни измервания.

Държавен регистрационен номер: ПР № 8. 

Режими: забраняват се всякакви дейности, с изключение на: охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места; провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки. В плана за управление са включени специфични дейности и режими.

Srebarna_view_1

Продължава...

Галерия